LUNDS FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE

 

Lunds frivilliga samhällsarbetare är en lokalförening under Riksförbundet för Samhällsarbetare (RFS).

Vi är en intresseförening för gode män, kontaktpersoner, ledsagare, lekmannaövervakare och andra personer som utför ett frivilligt samhällsarbete.

Vi består av en styrelse som anordnar medlemsträffar med för medlemmarna relevanta teman. Oftast har styrelsen bokat en föreläsare som berättar djupare inom det specifika ämnet för kvällen. Medlemsträffar sker en torsdagskväll per månad.

 

Varje medlemsträff inleds med föreläsning inom det för kvällen specifika temat.

Därefter avsätter vi runt en halvtimma för att samtala kring eventuella frågor i våra uppdrag eller problem som uppkommmit i rollen som företrädare och som du funderar över. Vi försöker gemensamt att finna lösningar.

Du får gärna framföra dina frågor på förhand till styrelsen, men det går lika bra att spontant lyfta något du som medlem undrar.

 

 

 

Hemsidan uppdaterad 2020-10-29

 

 

 

 

     

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)