LUNDS FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE

 

Vårt program för våren.

Varje medlemsmöte inleder vi med en timmes föreläsning enligt nedan. Därefter har vi en halvtimme för att diskutera aktuella frågor kring våra uppdrag eller problem som du i din roll som företrädare går och bär på. Vi försöker gemensamt finna lösningar.

Du får gärna framföra dina frågor på förhand till styrelsen, så kan vi förbereda genom att söka fakta kring din fråga. Har du förslag på tema du tycker att vi ska ta upp på kommande medlemsmöten blir vi glada om du meddelar oss det.

 

Torsdag 21 mars 1800-1930

Socialförvaltningen berättar om Orosanmälan.

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, Kiliansgatan 9, LUND (Dörrkod 6218)

 

Torsdag 25 april  1800-1930

Om framtidsfullmakt. Louise Snellman från Överförmyndarenheten berättar.

Därefter: ÅRSMÖTE

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, Kiliansgatan 9, LUND (Dörrkod 6218)

 

Torsdag 23 maj 

Besök hos en daglig verksamhet.

Tid och plats meddelas senare

 

PROGRAM för kurs i kognitiva demenssjukdomar

Vi har ett bra samarbete med föreningen Alzheimer Sverige, som har sitt kansli och föreläsningslokaler i Lund. Vi har diskuterat behovet av utbildning i olika demenssjukdomar för gode män / förvaltare och för tjänstemännen på Överförmyndarna. Nu har vi lagt grunden till en heldagskurs, som vi avser att genomföra vid 2 tillfällen under våren (klara) och två tillfällen till hösten.

 

Det är specialister som föreläser, Arne Brun (professor em. Neurokirurgi) och Sebastian Palmqvist (Docent i klinisk minnesforskning). Kursen är en heldagskurs från 09-16. Föreningen Alzheimer Sverige bjuder på fika och lunch. Följande sjukdomar kommer att behandlas:

 

Alzheimers sjukdom, Pannlobssjukdom, Vaskulär sjukdom, Parkinsons sjukdom

 

Tanken är att utbildningen ska ge oss baskunskaper om de olika sjukdomarna och hur vi i vår roll som God man / Förvaltare ska agera.

 

Alla har samma innehåll men arrangeras på olika veckodagar för att så många som möjligt ska kunna delta. Datum för kurserna är:

 

09.00-09.30                                                            Registrering och morgonfika

09.30-11.00                                                            Utbildning om kognitiva hjärnsjukdomar, Senior  professor Arne Brun

11.00-11.10                                                            Bensträckare

11.10-12.00                                                                 Fortsatt utbildning, Arne Brun

12.00-13.30                                                                        Lunch i Alzheimerhuset

13.30-15.00                                                            Utbildning om kognitiva hjärnsjukdomar, docent i klinisk minnesforskning

15.00-15.30                                                                         Fika paus

15.30-16.30                                                            Sammanfattning av dagen, synpunkter 

 

---------------------------------------------------------------------

 

Lördag den 1 december 2018 firade vi den Internationella Frivilligdagen i Knutsalen på Rådhuset i Lund 1100-1400

Den Internationella Frivilligdagen är instiftad av Förenta Nationerna och infaller årligen den 5/12. I Lund väljer vi att fira den lördagen den 1/12 för att fler ska kunna delta. Syftet med dagen är att uppmärksamma det storartade samhällsarbete, som utförs av frivilligarbetare inom olika sektorer i samhälle

 

1100 Kommunens syn på frivilligarbete.

Mats Helmfrid, Kommunfullmäktiges ordförande.

 

1115 Frivilligarbetets potentialer; om frivilliga, professionella och det nödvändiga samarbetet. Frågor och kommentarer.

Kerstin Svensson, professor vid Socialhögskolan i Lund

 

1215 Kommunalrådet Elin Gustafsson presenterar Överenskommelsen dvs de överenskommelser som Lunds kommun gjort med ideella föreningar för att stimulera frivilligt arbete och åtaganden inom föreningslivet.

V.ordf. i Överförmyndarnämnden Solveig Ekström tackar här av kommunalrådet Elin Gustafsson.

 

1230 Överförmyndarnämnden har certifierat gode män för första gången. Överförmyndarenhetens nya chef, Louise Snellman, delade ut diplom och informerade om det kommande Frivilligpriset.

 

 

 

Torsdag den 6 december 2018 kl 18.00-20.00

Erfarenhetsutbyte

Vi närmar oss årsskiftet och det är dags att förbereda årsräkningarna. Vi tar upp och hjälps åt att reda ut besvärliga frågor kring det.

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, Kiliansgatan 9, LUND

 

------------------------------------------------------------------

 

Vårt senaste medlemmöte på vårterminen blev en succé till sjöss.

Så här mysigt hade vi det på Habo gård vid terminens sista medlemsmöte. Fika ombord på flotterna:

 

 

 

 

Stort intresse för och många frågor till panelen.

Till vårt medlemsmöte den 25 januari hade vi bjudit in Överförmyndaren.

Jesper Jakobsson, chefsjurist, Elisabeth Iregren, Överförmyndarnämnden och Björn Bengtsson samt Fredrik Rosenkvist båda handläggare på Överförmyndarenheten.

 

Ett 40-tal medlemmar hade bullat upp med med frågor kring våra uppdrag. Det blev en livlig och mycket givande diskussion.

 

"Alla har rätt till en kompetent god man"

 

I en debattartikel i Dagens samhälle skriver RFS att det krävs flertalet åtgärder för att öka rättssäkerheten - både för den som får stödet och för den gode mannen.

Läs mer här!

 

 

Den Internationella Frivilligdagen firades i Lund den 25 november i Stadshallen

 

"Sällan har så många haft så få att tacka för så mycket"

Kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren inledde firandet med att travestera Churchills berömda tal till RAF efter andra världskriget. Han menade att alla Lunds frivilligarbetare är värda all uppmärksamhet för sina fina insatser för kommunnens invånare.

Att firandet skedde redan den 25 november och inte på den officiella dagen den 5 december kommenterade han med "Lund ligger alltid ett par steg före alla andra!

Först på talarlistan var därefter RFS förbundsordförande Jenny Ögren. Hon höll en mycket uppskattad föreläsning på temat "Gnistregn eller sotdöd - när eldsjälar möter byråkrater". Hon klargjorde drivkrafterna bakom olika samhällssektorer och hur man kan få dessa att samverka.

 

 

Efter att en rad frivilligföreningar presenterat sin verksamhet var det dags för mingel bland informationsborden där alla intresserade fick veta mer om de olika föreningarna.

 

Debattartikel: "Erbjud kontaktperson när ensamkommande fyller 18"

För ensamkommande unga försvinner stödet från god man när de blir myndiga. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, anser att dessa unga vuxna ska få möjlighet till det stöd en kontaktperson enligt socialtjänstlagen innebär.

Läs debattartikeln på Socialpolitiks webbplats

 

Pressmeddelande: Arvoden ska vara förutsägbara

Just nu berörs flertalet gode män till ensamkommande barn av sänkta arvoden. RFS vänder sig emot att arvoden sänks under pågående uppdrag och tror att stat och kommun missar dess symboliska värde.

Läs mer här!

 

RFS kommenterar länsstyrelsens redovisning

1 september lämnade Länsstyrelsen Västra Götaland förslag till regeringen kring förbättrad tillsyn och stöd till överförmyndarna. Flera av förslagen välkomnas av RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Men vi hade önskat fler konkreta åtgärder – särskilt kring utbildningsfrågan.
Läs mer här!

 

Ministern vill inte ha professionella gode män

Migrationsminister avvisar länsstyrelsens förslag om att utreda om systemet ska professionaliseras.

Migrationsminister Heléne Fritzon (S) tog på fredagen emot en utredning från länsstyrelserna med förslag för att stärka kontrollerna av gode män, uppger Svt. Hon avvisar utrednings förslag om att systemet ska professionaliseras. "Jag ser tydliga fördelar med att vi har det system som vi har idag. Man är lokalt förankrad och man är tillgänglig utanför kontorstid för att stödja och hjälpa. Att bygga upp en sådan organisation är också väldigt resurskrävande, säger Heléne Fritzon (S) i SVT.

 

Redovisning av överförmyndaruppdraget

1 september lämnade Länsstyrelsen Västra Götaland förslag till regeringen kring förbättrad tillsyn och stöd till överförmyndarna.

Läs mer här!

 

Årsmöte och konferens för frivilliga samhällsarbetare

I helgen, 13-14 maj, var det dags för RFS konferens och årsmöte i Lund. I år var det fokus på hur vi ska utveckla förbundet och föreningar för att på bästa sätt stödja medlemmarna; och därmed bidra till rättssäkra insatser.

Deltagarna hälsades välkomna till Lund av Christina Sjöström, vice ordförande i Vård och omsorgsnämnden. I sitt anförande framhöll hon betydelsen av vårt arbete:

 

"Det är inte alla organisationer som lyckas välja sig ett namn som både fångar kärnan i deras uppdrag och som samtidigt är vackert.

För ordet "frivillig" är ett av det svenska språkets finaste ord. Det är ett ord som binder samman begreppen "frihet" och "vilja". En frivillig människa vill något. Hon vill skapa, hjälpa, arbeta - och hon gör det för att hon väljer att göra det själv.

Den fria viljan är också ett centralt begrepp som upptar i stort sett alla religioner och filosofiska riktningar. Den ställs ofta i motsats till ödet, eller en högra makts intentioner.

Genom den fria viljan kan människan påverka sitt och andras öden - i enlighet med eller i motsats till en högra makts önskningar eller försynens diktat.

Men - det frivilliga samhällsarbetet rymmer långt mer värden än vad ordet frivillighet ytligt sett inbegriper.

Och det är ju alla de organisationer, människor som inom olika områden utför det frivilliga arbetet fyller det med innehåll och medverkar till utveckling och en bättre, mer solidarisk värld att leva i."

 

 

Christina Sjöström, vice ordförande i Vård och omsorgsförvaltningen

 

Nya krafter i förbundsstyrelsen

Vid årsmötet valdes en ny förbundstyrelse. Per Brugge, Lund, Henrik Mörner, Strängnäs, Jessica Simesgården, Falun, och Inge Hjalmarsson, Nyköping-Oxelösund, heter de nya medlemmarna i styrelsen.

 

 

RFS yttrar sig om ett modernt utsökningsförfarande

RFS har i remissvar lämnat synpunkter på utredningen Ett modernare utsökningsförfarande gällande de delar som berör gode män/förvaltare och deras huvudmän.

Läs mer här!

 

Replik på SKL:s skrivelse om professionalisering

RFS håller med SKL om att det finns skäl till att i grunden reformera överförmyndarsystemet. RFS ser dock ett stort värde i att behålla det frivilliga inslaget i uppdragen och anser att problemet är att kommunerna saknar metoder för att arbeta professionellt med frågan.

Läs mer här!

 

Nytt centrum för frivilliguppdrag

Nytt frivilligcenter i Linköping ska samordna frivilliga, skriver Linköpingsposten. Några av uppdragen som de ska informera och öka kunskapen kring är till exempel familjehem, stödfamiljer, kontaktpersoner och gode män.

Projektet drogs igång vid årsskiftet och har två anställda. Just nu bygger de upp en samverkansgrupp bestående av representanter från olika aktörer i samhället, bland annat Kriminalvården, Region Östergötland, Röda Korset, Stadsmissionen och Svenska Kyrkan. Förhoppningen är att Frivilligcentrum ska vara en permanent kommunal verksamhet vid 2017-års slut.

Läs mer här!

 

Debattartikel: "Lekmannaövervakare en unik resurs"

Läs Jenny Ögrens, RFS förbundsordförande, debattinlägg i senaste numret av Kriminalvårdens personaltidning Omkrim. Kriminalvården uppmanas att prioritera arbetet med lekmannaövervakare.

Läs mer här!

 

Kriminalvården har samverkan på agendan

Frågan om om att bryta häktesisolering har uppmärksammats på flera håll senaste tiden. RFS upplever att besöksgruppernas roll försvinner i diskussionerna. Här berättar Hanna Jarl, chef vid Kriminalvårdens avdelning för anstalt och häkte, om värdet av frivilliga.

Läs mer här!

 

RFS lyfter frivilligas roll på häkte

Två färska utredningar om att bryta isolering på häkten, men vart tog de frivilliga vägen? RFS upplever att besöksgrupperna och frivilliga samhällsarbetare glömts bort. Läs om hur förbundet har agerat för att synliggöra dem.

Läs mer här!

 

Pressmeddelande: Låt ensamkommande få behålla sin gode man!

P4:a Göteborg rapporterar att överförmyndaren i Göteborg entledigar gode män till ensamkommande barn när åldern skrivs upp av Migrationsverket. RFS är kritisk och anser att ensamkommande barn ska få behålla sin gode man i avvaktan på att beslutet vinner laga kraft.

Läs mer här!

 

Kontakter på Lunds Överförmyndarenheten

Besöks- och telefontid: Helgfria vardagar kl 10 – 12

Övrig tid går det bra att tala in ett meddelande på våra telefonsvarare, så ringer vi upp så snart vi kan för att t ex boka en annan besökstid

E-post kan skickas till Överförmyndarenhetens gemensamma postlåda ofn@lund.se

 

Ansökningar om god man/förvaltare/god man till ensamkommande barn samt rekrytering av ställföreträdare

Ingrid Dahl ingrid.dahl2@lund.se                        046-359 48 95

Paula Lopez Skute paula.lopezskute@lund.se   046-359 59 31

 

Tillsyn av pågående godmanskap/förvaltarskap/god man för ensamkommande barn inklusive granskning av förteckningar, redogörelser, års- och sluträkningar

Fredrik Rosenkvist fredrik.rosenkvist@lund.se      046-359 82 53

Emelie Waktel emelie.waktel@lund.se                   046-359 49 20

Björn Bengtsson bjorn.bengtsson@lund.se           046-359 54 60

Eva Karlsson eva.karlsson4@lund.se                    046-359 59 33

 

Administratör:

Marie Strandh marie.strandh@lund.se                   046-359 59 38

 

Enhetschef

                                                                                  046-359 59 32

 

För information, se även vår hemsida: www.lund.se/overformyndare

 

Besöksadress:                                                    

Kiliansgatan 12                                                

Ingång från gården på husets baksida   

                            

Postadress:

Överförmyndarnämnden

Box 41

221 00 Lund

                                                                             

 

Gode män viktiga vid ensamkommandes vårdkontakter

2017-01-17 Socialstyrelsen har analyserat konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av det ökade antalet ensamkommande barn. De påpekar också vikten av att barnet får stöd av sin gode man vid vårdkontakter.

Läs mer här!

 

 

 

Hemsidan uppdaterad 2018-09-11