Arkiv minnesanteckningar och rapporter

 

 

Klicka på länkarna nedan för att läsa brev och rapporter, sidan öppnas i nytt fönster.

 

2012-06-12  Medlemsbrev 12 juni 2012

2012-03-29  Protokoll årsmöte 2012

2012-03-17  Verksamhetsberättelse Lunds Godmanförening 2011

2012-03-05  Protokoll från Länsstyrelsens inspektion 

2011-11-03  Minnesanteckningar från mötet på Lunds GF

2011-10-20  Minnesanteckningar från mötet på Lunds GF

2011-10-20  Lagstiftning som reglerar uppdrag och redovisning

2011-08-26  Rapport från mötet med överförmyndar nämnden.

2011-07-14  Minnesanteckningar möte med överförmyndar förvaltningen

2011-06-11  Brev till överförmyndaren.