Minnesanteckningar från mötet på Lunds Gf 2011-11-03

 

Minnesanteckningar från medlemsmöte med Lunds God Mans-förening

Torsdagen den 3 november 2011 kl. 18.00 - 20.30

Närvarande: 26 personer

# Efter välkomsthälsning av ordföranden inleddes en kortare diskussion om arvodesfrågan, handläggningstiderna för våra redovisningar samt något om vikten av många medlemmar i föreningen.

Efter förra ”stormötet” blev vi ytterligare 18 nya medlemmar större!

# Kommunal fonder och kommunens ansvar vid dödsbodelning

Peter Hedberg berättade om ” fonden för sjuka och behövande”. Årlig utdelning är på 200 000kr. Kan sökas av alla som uppbär socialbidrag och är folkbokförda i Lunds kommun. Ansökning två gånger per år, senast 30 april eller 30 oktober.

Blankett på kommunens hemsida under ”blanketter – fonder”. Den genomsnittliga utdelningen ligger på ca.1000kr och kan tänkas täcka kostnader för t.ex. glasögon, tandläkare etc.

Tips på andra källor att söka pengar från till våra huvudmän:

- Klara Möllers fond  - till äldre ensamma kvinnor. Sökes hos kommunen.

-Sparbankenoresund.se

- länsstyrelsen.se

- Lions. Här sökes fritt över året. För ytterligare information kontakta Kerstin Larsson i styrelsen.

En bra ingång för att söka fonder i allmänhet är: www.globalgrant.se

Lånekortsnummer från biblioteket krävs dock för att komma in på denna sida.

Peter Hedberg är kommunens handläggare av dödsboärenden då dödsbodelägare saknas. Detta gäller speciellt då tillgångar saknas för begravning mm.

I dessa fall kan ekonomiskt bistånd utgå med maximalt ca.20 000kr

Ofta är Peter i dessa ärenden beroende av kontakt och hjälp från en ev. god man/förvaltare.

# Budget- och skuldrådgivning

Marie Magnusson och Jonas Persson från kommunen arbetar på heltid med stöd, hjälp och framförallt rådgivning till personer med ekonomiska problem.

De fördelar inga medel alls utan stödjer med sina kontakter, sitt nätverk och med inspiration till den enskilde. De kräver alltid ett aktivt deltagande från den sökande och inte i de fall den sökande har missbruksproblem.

Det är viktigt att känna till vilka normer och regler som gäller för att kunna komma ifråga för ekonomiskt bistånd och vad som till exempel gäller för att  slippa kronofogdeskulder mm.

Så till exempel varierar beloppsgränserna för ”existensminimum”.

För Kronofogden gäller 18 200kr, vid Ekonomiskt bistånd 16 700kr och Konsumentverkets riktlinjer gäller för 20 600kr.

Vi skuldavskrivning gäller att:

- ingen är för gammal för att komma ifråga

- man skall vara så kallat Kvalificerat insolvent

- prognosen är att det inte skall gå att betala skulderna inom 15 år för den sökande

-avskrivningstiden har nyligen utökats

För ytterligare information och för tryckt material i dess frågor, sök Marie och Jonas över kommunens växeltelefon.