Vill du bli medlem?

 

Det är viktigt för oss att få även dig som medlem!

 

Föreningens målsättning är att mobilisera alla frivilliga och socialt engagerade samhällsarbetare för att i gemenskap arrangera utbildning, information, erfarenhetsutbyte och utveckling av den egna kompetensen för våra frivilliga förtroendeuppdrag.

 

Vi fungerar även som en påtryckningsgrupp för att förbättra villkoren för oss frivilliga samhällsarbetare.Ju fler medlemmar vi blir desto kraftfullare blir vår röst!

Vi deltar även i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares verksamhet.

 

Medlemsavgiften är 275 kronor per år för gode män och förvaltare och inkluderar då ansvarsförsäkringen. För övriga är medlemsavgiften 130 kronor per år.

Medlemskap ger gratis olycksfalls- och krisförsäkring.        

Avgiften betalas in på bankgiro 621-5594. Uppge ditt namn, typ av uppdrag du har, adress, telefon och mejladress. Gode män och förvaltare måste även uppge personnummer för att ansvarsförsäkringen ska vara giltig.

Det kan du göra i ett mejl till vår kassör Birgitta Abdon: birgitta.abdon@gmail.com

 

 

Är det något du undrar över eller om du vill engagera dig i föreningen hör av dig till vår ordförande, Per Brugge 0705-491021, eller kom på vårt nästa medlemsmöte. Du är alltid välkommen!

 

Styrelsen för Lunds frivilliga samhällsarbetare .

Ny som god man eller förvaltare? Klicka här!

Att tänka på som godman eller förvaltare. Klicka här!