Rapporter och minnesanteckningar.

 

 

På denna sida lägger vi in äldre men intressanta rapporter och minnesanteckningar.

 

Pressmeddelande: De flesta gode män är seriösa

SVT:s dokumentär ”Konsten att stjäla utan att åka fast” visas på tv den 22 december 2016, men går också att se på SVT Play. Återigen visas upprörande exempel på hur huvudmän råkat illa ut. RFS erfarenhet är att de allra flesta gode män är seriösa, men dokumentären visar på vikten av att överförmyndaren har rutiner för att upptäcka och beivra misskötsamhet.

Läs mer här!

 

Pressmeddelande: Frivilliga bryter häktades isolering

Regeringens utredare lämnade i augusti förslag på hur isoleringen av häktade personer kan brytas. Tyvärr missar utredaren att beskriva den viktiga roll frivilligorganisationer har, till exempel genom besöksgrupper.

Läs mer här!

 

Överförmyndaren i Lund tackade Lunds frivilligarbetare

 

 

Överförmyndaren i Lund bjöd på den internationella frivilligdagen in gode män och förvaltare till Rådhuset för att tacka dem för deras samhällsviktiga arbete.

 

Den 5 december varje år firas internationella frivilligdagen. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling 1985 och syftet är att lyfta fram och hylla allt det ideella arbete som människor gör lokalt, nationellt och internationellt.

 

Dagen hade arrangerats i samarbete med tjänstemännen på överförmyndarenheten och Lunds frivilliga samhällsarbetare. Tanken är att i framtiden uppmärksamma alla typer av lagreglerat frivilligarbete inom kommunen (gode män, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare, kontaktpersoner, kontaktfamiljer och lekmannaövervakare). I år blev det en första träff där överförmyndarnämnden, tjänstemännen på överförmyndarenheten och ett tretiotal av Lunds godemän och förvaltare umgicks under lättsamma former och informerade varande om pågående aktiviteter.

 

 

Överförmyndarenhetens Emelie Waktel och enhetschefen Jessica Nilsson informerade om det samarbete, som nu drar igång i Lund för att samverka vid rekrytering, utbildning och information av frivilliga samhällsarbetare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndens vice ordförande Solveig Ekström-Persson tackade alla frivilligarbetare för deras viktiga och förtjänstfulla arbete.

Planeringen för nästa års firande är redan i gång. Då kommer det att ske i större skala.

 

FAKTA:

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) har gjort en beräkning av vad det ekonomiska värdet är av den tid, som medlemmarna lägger på sina lagreglerade frivilliguppdrag (gode män, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare, kontaktpersoner, kontaktfamiljer och lekmannaövervakare). Den visar, att om samhället skulle anställa tjänstemän som utförde motsvarande insatser skulle det kosta 660 miljoner per år. Och då gäller det enbart medlemmarna i RFS. Om man gör motsvarande beräkning för allt lagreglerat frivilligarbete hamnar kostnaden i stället på 5 miljarder per år.

Se vidare här!

 

 

Välkomnandet spelar roll

"Det gör stor skillnad för mitt personliga engagemang hur frågan om hur ofta jag kan ställa upp utformas - krävande, vädjande eller nyfiket." Jenny Ögren skriver i sin ledare i RFS nyhetsbrev om hur välkomnandet, både av myndighet och förening, spelar roll för den frivilliga samhällsarbetarens engagemang.

Läs mer här!

 

Rekryteringen måste professionaliseras

I ett inslag i Rapport för en tid sedan konstateras att det är svårt att rekrytera gode män och Norges system med anställda gode män lyfts som en lösning. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, anser att den bild som ges är förenklad och vill bidra till att frågan problematiseras.

Läs mer här!

 

Debattartikel: "Lämna inte gode män i sticket!"

I en debattartikel i Dagens samhälle skriver Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, att det måste vara en högt prioriterad fråga för de styrande att se till att de gode män som ska stödja ensamkommande barn har möjlighet att utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

Läs mer här!

 

Nytt projekt skall stärka rättssäkerheten för ensamkommande barn

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetares (RFS) projekt Min Rätt – Din Roll får stöd av Arvsfonden. Projektet, som är rikstäckande, skall stärka rättssäkerheten för ensamkommande barn. Projektet som nu startar är treårigt och för det första året får de 1,8 miljoner kronor från Arvsfonden.

 

- Utanförskapet är Sveriges största sociala utmaning. RFS nya projekt Min Rätt – Din Roll är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för mottagandet och etableringen av nyanlända, men ofta saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Arvsfondens enhetschef Hans Andersson.

 

Syftet med projektet är att ensamkommande barn och unga ska kunna bli mer delaktiga i utformandet av insatserna god man och särskild förordnad vårdnadshavare, att förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring barnet samt bidra till ökad samverkan mellan dessa aktörer. Projektet kommer att undersöka, pröva och genomföra metoder för att öka barnens möjlighet till inflytande i insatserna och stödja ställföreträdarna i sina uppdrag att utföra en rättssäker insats.

 

Jenny har fokus framåt

 

Jenny Ögren, RFS odförande. Foto: Sören Andersson

 

2016-09-13 Här berättar Jenny Ögren, RFS nya förbundsordförande, om förbundets utmaningar och om viljan att sätta RFS och uppdragen på kartan.

Läs mer här!

 

Lund beslutar om samarbete kring frivilliga samhällsarbetare

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Lund har beslutat om att uppmana överförmyndarnämnd, socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd att samverka vid rekrytering, utbildning och information av frivilliga samhällsarbetare.

Det var efter en workshop i våras som Lunds överförmyndarnämnd skickade en skrivelse med förslaget till arbetsutskottet. Överförmyndarnämnden har nu utsetts som ansvarig för att samarbetet kommer igång och första steget blir att tillsätta en arbetsgrupp.

 

Byggstund, en annorlunda daglig verksamhet i Lund.

På Byggstund kan den som har ett LSS-beslut inom personkrets 1 och är mellan 15 och 67 år gammal jobba med Lego!

Med Lego kan du bygga små eller större färdiga modeller. Du kan också skapa helt efter eget huvud; både små och stora projekt. Det finns också möjlighet att skapa egna modeller på datorn.

Hos Byggstund kan man göra allting från att sortera Lego till att bygga omfattande projekt.

Läs mer här!

 

Jenny Ögren förbundsordförande i RFS

Vårt riksförbund har fått en ny ordförande.

Läs mer här!

 

Pressmeddelande: Central statlig myndighet behövs för tillsyn av överförmyndarna

Uppdrag granskning i SVT berättade om ytterligare en god man som misskött sig. RFS välkomnar debatt, men önskar en nyanserad sådan innan slutsatser dras kring godmanskapets framtid. RFS erfarenhet är att flertalet gode män är seriösa och gör betydande insatser. Läs RFS pressmeddelande här.

Läs mer här!

 

Pressmeddelande: Överförmyndarna måste professionaliseras

Med anledning av söndagens skrämmande inslag i Rapport och Aktuellt, om bristande tillsyn från överförmyndare och länsstyrelse av gode mäns och förvaltares insatser, vill RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, kommentera situationen. Läs RFS pressmeddelande.

Läs mer här!

 

"Finns inte utrymme för nostalgi"

Idén om lokalt samarbete väcktes av Lunds godmansförening med ordförande Gösta Eklund i spetsen. När föreningen presenterade RFS rollkollsmaterial och Rättssäkerhetsprojektets metodbok väcktes genast ett intresse hos överförmyndarnämnden.

Läs mer här!

 

Erbjudande om prenumeration på Socialpolitik

Nu kan RFS erbjuda alla medlemmar ett rabatterat pris på prenumeration av tidskriften Socialpolitik. En tidskrift som lyfter sociala frågor ur olika perspektiv.

Läs mer här!

 

SKL föreslår tillfälligt biträde för ensamkommande

De långa väntetiderna för ensamkommande barn att få en god man kan kortas genom att det tillfälliga biträdet får företräda barnet till dess att den får god man. Det menar SKL, Sveriges Kommuner och landsting, uppger Svt.

Eva von Schéele, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL) vill se akuta regeländringar för att garantera att ensamkommande garanteras sina rättigheter innan de får en god man.

– När det kommer så många barn och man hinner inte med att ordna gode män av olika anledningar så finns det akuta behov av regeländringar. Barnen blir inte inskrivna i skolan, får inte de placeringar och vård som de behöver och då tycker vi att akut skulle det offentliga biträdet få ett utvidgat uppdrag, säger hon i inslaget.

Läs artikeln på Svt:s hemsida här!

 

Remiss om tillfällig lag om uppehållstillstånd

Regeringen har tidigare aviserat en tillfällig lag om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget skickas nu på remiss.

 

Lagförslaget innebär bland annat:

Flyktingar och alternativt skyddsbehövande som beviljas skydd i Sverige ska beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd i stället för permanenta uppehållstillstånd – vilket är huvudregeln i dag.

 

Rätten till familjeåterförening begränsas, men de barn som är flyktingar ska ha rätt att återförenas med sina föräldrar.

 

Försörjningskravet vid anhöriginvandring skärps, men försörjningskravet ska inte gälla om anknytningspersonen är ett barn.

Den föreslagna lagen ska gälla under tre år.

 

Läs mer samt ladda ner utkast till lagrådsremissen här!

 

Information om SIP - samordnad individuell plan

Det finns en mycket bra och informativ webbutbildning om SIP. Klicka HÄR för att komma till utbildningen!

 

Behöver du tips och råd kring ditt uppdrag som god man??

Gå in på vårt Riksförbunds hemsida och titta på Godmansforum. Där kan man få många goda råd!

Klicka på denna länk: Forum

 

Godman för ensamkommande barn

SKL erbjuder en webbutbildning kring olika aktörers ansvar för ensamkommande barn.

Klicka HÄR för att komma till utbildningen!

 

Tips till dig som möter barn som flytt till Sverige

Hur kan du bemöta barn som varit med om svåra upplevelser? Se några korta filmer där Rädda Barnens psykologer Pernilla och Jannes pratar om vad trauma är och om barns behov av trygghet och goda relationer.

Klicka på denna länk: Rädda barnens filmer

 

Finansinspektionen utbildar överförmyndare

Finansinspektionen ska utbilda överförmyndarna, för att de i sin tur ska kunna sedan utbilda gode män. Utbildningen ska handla om hur gode män på bästa sätt tar hand om sina huvudmäns ekonomi.

Inledningsvis kommer Finansinspektionen att ha två utbildningstillfällen i början av 2016 där de tar sig an Stockholms läns alla överförmyndare, cirka 80 stycken. Sedan står andra kommuner på kö för att skriva upp sig på fler kurser.

Läs artikeln här!

 

 

 

 

Region Skåne har träffat en överenskommelse om samverkan med kommunerna gällande personer med psykisk funktionsnedsättningar.

 

Överenskommelsen ska syfta till att skapa optimal effekt av insatser genom en utvecklad samverkan och samarbete samt tydliggöra respektive parts ansvar.

 

Du kan läsa överenskommelsen genom att klicka HÄR.

 

Styrelsen har regelbundna möten med kommun-kontorets administrative chef, Jesper Jakobsson.

 

Du kan läsa minnesanteckningarna nedan från mötena:

 

Minnesanteckningar 9 juni 2016

Minnesanteckningar 17 mars 2016

Minnesanteckningar 24 september 2015

Minnesanteckningar 16 mars 2015

 

Information från Riksförbundet RFS

Här kan du läsa Nyhetsblad från vårt riksförbund:

 

Nyhetsbrev 1/2016

Nyhetsbrev 2/2016

Nyhetsbrev 1/2015

Nyhetsbrev 2/2015

Nyhetsbrev 3/2015

Nyhetsbrev 4/2015

 

Vill du prenumera på Nyhetsbrevet klickar du HÄR.

 

 

Det ekonomiska värdet av frivilliga samhällsarbetares insatser är värda 660 miljoner kronor

660 miljoner kronor per år skulle det kosta att anställa tjänstemän som utför motsvarande insatser som RFS medlemmar gör. Det visar den uppdaterade beräkningen som förbundet gjort. RFS vill att myndigheterna förstår värdet av dessa frivilliginsatser och satsar på att ge uppdragstagarna det stöd som behövs, så att de kan utföra uppdragen på bästa sätt. Det krävs för att skapa rättssäkerhet för de personer som ska få stödinsatsen.

 

Du kan läsa hela utredningen genom att klicka här.

 

Ny möteslokal i fortsättningen

Överförmyndaren har lämnat Ekska huset och därför kommer våra medlemsmöten i fortsättningen ske i nya lokaler. Den nya adressen är:

 

Wieselgrenska huset

ABF:s samlingsrum, 3:e våningen

Kiliansgatan 9, LUND

 

ÅRSMÖTE 28 april 2016

Protokoll åersmöte 2016

 

ÅRSMÖTE 23 april 2015

Här finns alla handlingar till årsmötet:

Protokoll årsmöte 2015

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2014

Ekonomisk berättelse 2014

Verksamhetsplan 2015

 

ÅRSMÖTE 24 april 2014

Dagordning, verksamhetsberättelse för 2013 och verksamhetsplan för 2014 samt protokoll hittar här nedan:

Protokoll från årsmöte 2014

Dagordning mm för årsmöte 2014

 

---------------------------------------

Det har under februari-april 2014 varit en intensiv debatt i media om förvaltare och godemän. Uppdrag Granskning i SVT och Kaliber i SR har framförallt riktat in sig på den otidsenliga lagstiftning som reglerar våra uppdrag.

 

I SvD Opinion argumenterar chefsjuristen på SKL, ordförande i Sveriges Överförmyndare och ordförande i Riksförbundet frivilliga Samhällsarbetare för en omfattande och generell översyn av hela den förmyndarskapsrättsliga lagstiftningen.

Du kan läsa artikeln här: SvD Opinion.

 

Styrelsen för Lunds Godmanförening har lämnat en motion till Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetares årsmöte med liknande krav. Vi betonar dock i motionen även kraven på förändringar i villkoren för oss företrädare. Detta för att man på sikt ska kunna behålla och utveckla kvalificerade godemän och förvaltare.Vi har fått samtliga godman-föreningar i Skåne ochh Halland att stödja motionen.

Läs här: Motion till Rfs.

 

Får företag anlitas som god man och förvaltare?

Det anser inte vårt Riksförbund Rfs och har därför skrivit till samtliga 7 Länsstyrelser som har tillsynsansvar för Överförmyndarna i landet. Man har även skickat ut ett pressmeddelande.

Läs här: Pressmeddelande

 

Torsdag den 6 februari 2014 hade vi besök av Johan Määttä från Socialförvaltningen, som informerade om försörjningsstöd. Det informationsmaterial som delades ut bifogas nedan.

 

Mottagningsgruppen

Vilka krav ställer vi?

Hur räknar vi?

Normutgifter

Kvarbo

 

Lunds kommuns demenssjuksköterska Ute Hallén gav en mycket uppskattad, intressant och färgstark berättelse från sin långa erfarenhet av demensvård vid medlemsmötet den 12 december 2013. Hon hänvisade till sin "Bibel" som styr verksamheten:

 

"Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom".

 

Ute Hallén hänvisade även till följande två intressanta hemsidor:

Kunskapscentrum för geriatrik

Kunskapscentrum för demenssjukdomar.

 

Förvaltarens roll

Den 5 december 2013 sände SVT en dokumentär med titeln "Alice Babs förlorade rättigheter". Hennes förvaltare gjorde ett antal uttalanden som förvånade många av oss medlemmar. Det ledde till att Riksförbundet gick ut med ett pressmeddelande "Felaktiga uttalanden om förvaltarens behörighet i Alice Babs-dokumentär".

 

Du kan läsa pressmeddelandet här:

RFS pressmeddelande 131206

 

Möte med Civilutskottet och Justitieutskottet

Den 29 oktober 2013 hade styrelsen för Lunds godmanförening ett möte med politiker från de båda utskotten. Anledningen till mötet var de synpunkter vi har på den föråldrade lagstiftningen i Föräldrabalken och som styr vårt arbete som gode män och förvaltare.

 

Ewa Thalén Finné (M) från JU och Hillevi Larsson (S) samt Thomas Finnborg (M) från CU lyssnade på våra synpunkter och ställde många frågor kring våra uppdrag. Vi uppfattade att man verkligen tog till sig av våra argument. 

 

På mötet deltog även representanter från styrelsena för godmanföreningarna för Halland, Söderåsen, Helsingborg och Landskrona. Övriga godmanföreningar i Skåne har fått ta del av vår skrivelse och flertalet har aktivt ställt sig bakom dessa.

 

Men det är en lång väg innan våra synpunkter når till lagstiftarna. Vi kommer att fortsätta att skapa opinion för våra förslag på olika sätt.

 

Föreningens synpunkter kan du läsa här.

 

Torsdag den 14 mars 2013 höll föreningen sitt årsmöte.

Protokoll och övriga handlingar kan du läsa här:


Protokoll från årsmötet 2013

Dagordning för årsmötet 2013

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsplan 2013-14

 

Efter årsmötet informerade överförmyndarnämndens ordförande, Göran Brinck, och överförmyndarförvaltningens chef, Bo Bergsten, om de stora förändringar som skett under det senaste året på förvaltningen. Man har flyttat till nya lokaler på Sankt Petri Kyrkogata och anställt mer personal. Nu finns det 3 handläggare och en ansvarig för rekrytering och byte av godman/förvaltare, samt en ansvarig för expeditionen. Dessutom finns det två deltidsanställda för att assistera med granskningen av årsrapporterna.Handläggarna svarar gärna på dina frågor om ditt uppdrag som godman/förvaltare.

 

Du hittar uppgifter om alla anställda på överförmyndarenheten om du klickar HÄR.


Göran Brinck och Bo Bergsten betonade hur tacksamma de är för det goda samarbetet med Lunds Godman-förening som nu har etablerats.

 

Bo Bergsten informerade om att det i Lunds kommun finns cirka 1000 huvudmän och ca 500 gode män. Senast den 1 mars ska alla årsrapporter vara inlämnade om man inte begärt anstånd. Dock har hittills bara cirka hälften av rapporterna kommit in. Tillhör du en av dem som inte lämnat in i tid eller ansökt om anstånd bör du omedelbart skicka in din rapport. Har du frågor är du välkommen att ringa eller maila till handläggarna.

 

Klicka på länkarna nedan för att komma till arkiven.

 

Arkiv:  Rapporter och minnesanteckningar

 

Arkiv: Press