Verksamhet

 

Välkommen till Lunds frivilliga samhällsarbetare
Föreningen Lunds frivilliga samhällsarbetare vänder sig till alla som engagerar sig som lekmannaövervakare, kontaktperson och kontaktfamilj, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare, stödperson och besökare på häkte och anstalt.

Syftet med föreningen är att erbjuda medlemmar stöd, kunskapspåfyllning, gemenskap och erfarenhetsutbyte. I längden ger det bättre kvalitet i insatserna för dem som är i behov av stöd från en frivilligarbetare. Föreningen arbetar också för att informera enskilda personer, andra organisationer och myndigheter om våra medlemmars uppdrag och för att verka opinionsbildande lokalt.

 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
Lunds frivilliga samhällsarbetare är medlem i RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, vilket ger dig en olycksfalls- och krisförsäkring. Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangerars inom föreningen, när lekmannauppdraget utförs och till och från uppdraget. Gode män och förvaltare har även en ansvarsförsäkring. Via RFS får du som medlem RFS nyhetsbrev fyra gånger per år.

Läs mer om försäkringarna genom att klicka här