Vårt program våren 2019

 

Varje möte inleder vi med en timmes föreläsning enligt nedan. Därefter har vi en halvtimme för att diskutera aktuella frågor kring våra uppdrag eller problem som du i din roll som företrädare går och bär på. Vi försöker gemensamt finna lösningar. Du får gärna framföra dina frågor på förhand till styrelsen, så kan vi förbereda genom att söka fakta kring din fråga.

Har du förslag på tema du tycker att vi ska ta upp på kommande medlemsmöte blir vi glada om du meddelar oss det.

 

Torsdag 21 mars 1800-1930

Socialförvaltningen berättar om Orosanmälan.

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, Kiliansgatan 9, LUND (Dörrkod 6218)

 

Onsdag 27 mars 0900-1600

Kurs i kognitiva demenssjukdomar (kurstillfälle 3)

Kursen framflyttat till den 17 september.

 

Torsdag 25 april 0900-1600

Kurs i kognitiva demenssjukdomar (kurstillfälle 4)

Kursen framflyttad till den 16 oktober.

 

Torsdag 25 april  1800-1930

Om framtidsfullmakt. Louise Snellman från Överförmyndarenheten berättar.

Därefter: ÅRSMÖTE

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, Kiliansgatan 9, LUND (Dörrkod 6218)

 

Torsdag 23 maj 

Besök hos en daglig verksamhet.

Tid och plats meddelas senare

 

PROGRAM för kurs i kognitiva demenssjukdomar

Vi har ett bra samarbete med föreningen Alzheimer Sverige, som har sitt kansli och föreläsningslokaler i Lund. Vi har diskuterat behovet av utbildning i olika demenssjukdomar för gode män / förvaltare och för tjänstemännen på Överförmyndarna. Nu har vi lagt grunden till en heldagskurs, som vi avser att genomföra vid 4 tillfällen 2ggr under våren och 2ggr under hösten.

 

Det är specialister som föreläser, Arne Brun (professor em. Neurokirurgi) och Sebastian Palmqvist (Docent i klinisk minnesforskning). Kursen är en heldagskurs från 09-16. Föreningen Alzheimer Sverige bjuder på fika och lunch. Följande sjukdomar kommer att behandlas:

 

Alzheimers sjukdom, Pannlobssjukdom, Vaskulär sjukdom, Parkinsons sjukdom

 

Tanken är att utbildningen ska ge oss baskunskaper om de olika sjukdomarna och hur vi i vår roll som God man / Förvaltare ska agera.

 

Alla har samma innehåll men arrangeras på olika veckodagar för att så många som möjligt ska kunna delta. Datum för kurserna är:

Måndag den 28 januari

Tisdag den 26 februari

Onsdag den 17 september

Torsdag den 16 oktober

 

09.00-09.30                                                            Registrering och morgonfika

09.30-11.00                                                            Utbildning om kognitiva hjärnsjukdomar, Senior  professor Arne Brun

11.00-11.10                                                            Bensträckare

11.10-12.00                                                                 Fortsatt utbildning, Arne Brun

12.00-13.30                                                                        Lunch i Alzheimerhuset

13.30-15.00                                                            Utbildning om kognitiva hjärnsjukdomar, docent i klinisk minnesforskning

15.00-15.30                                                                         Fika paus

15.30-16.30                                                            Sammanfattning av dagen, synpunkter 

-------------------------------------------------------------------------

 

Vårt program våren 2018

Torsdag den 25 januari 2018 kl. 18.00-19.30

Frågor till och svar från Överförmyndaren

Vi har bjudit in en panel bestående av överförmyndarnämnden, ett par handläggare från överförmyndarenheten och kommunens chefsjurist. De är tillsammans beredda att svara på alla våra frågor. Du får gärna komma med dina frågor innan mötet, så har de större möjligheter att ge oss fullständiga svar.

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, Kiliansgatan 9, LUND

 

Torsdag den 22 februari 2018 kl. 18.00-19.30

Frågor och svar kring assistansboende

Kristina Svensson och Emelie Persson från Försäkringskassan kommer och berättar om regelverket kring Assistansboende.

Efteråt tar vi som vanligt upp aktuella frågor som vi gemensamt strävar efter att finna svar på.

Vi avslutar kvällen med att bjuda in ett av många Assistansbolag och tar en diskussion med dem kring hur man som företrädare bäst samarbetar med personalen på assistansbolaget och hur man agerar när man tycker att allt inte fungerar som det ska.

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, Kiliansgatan 9, LUND

 

Torsdag den 22 mars 2018 kl. 18.00-19.30

Frågor och svar till Vård- och omsorgsförvaltningen

Personal från Vård och omsorgsförvaltningen besöker oss och är beredda att svara på alla våra frågor kring t.ex. LSS-boende för psykiskt funktionshandikappade, om daglig verksamhet / fritidsverksamhet. Med mera, med mera. Samla på dig alla frågor du har och KOM!

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, Kiliansgatan 9, LUND

 

Torsdag den 19 april 2018 kl 18.00-20.00

Om några psykiatriska sjukdomar

Vi får besök av Dr Thord Hallin som berättar om psykisk ohälsa. Kuratorn Anette Nilsson svarar på frågor om samverkan, vårdplanering mm.

Efteråt håller vi vårt ÅRSMÖTE.

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, Kiliansgatan 9, LUND

 

Torsdag den 17 maj 2018 kl 1500-1800

Workshop i det gröna och fria

Vi avslutar terminens program med en riktig höjdare!  OBSERVERA TID OCH PLATS!

Vi samlas på HABO GÅRD (se info nedan), torsdag den 17/5 kl 1500. Vi får först en presentation och rundvandring på Habo Gård.

Därefter bänkar vi oss ombord på två flottar som tar oss på en tur på Höje Å. Och det är verkligen en upplevelse. Man känner sig förflyttad till Amazonas! Ombord serveras det landgång, dricka och kaffe. Det bjuder föreningen på. Vi delar upp oss i ett par smågrupper och diskuterar vad vi just idag går och grubblar över när det gäller våra uppdrag. Vi lär av varandra och åker stärkta hem laddade med ny energi.

Tyvärr är antalet platser begränsade på flottarna, så vi får be om en föranmälan. 

Det gör du enklast genom att ett mail till [javascript protected email address]

Vill du inte åka med på flotten så finns det gott om vackra platser på Habo att utforska under tiden.

Läs mer om Habo Gård HÄR!

 

Vårt program hösten 2018

 Torsdag den 20 september 2018 kl. 18.00-19.30ErfarenhetsutbyteVi samlas för att informera om vad som hänt under sommaren och vad som väntar till hösten. Vi har bjudit in den nya chefen för Överförmyndarenheten, Louise Snellman, och ett par av de nya granskarna, Valter Larsson och Johanna Höglund. De kommer att göra en snabb presentation om vad som händer på förvaltningen. Därefter reder vi ut de frågor som ni medlemmarna tar med er till mötet.Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, Kiliansgatan 9, LUND (Dörrkod 6218)Torsdag den 18 oktober 2018 kl. 18.00-20.00VUB-teametVuxna med utvecklingsstörning och svåra problemskapande beteendenAnders Elmkvist är samordnare och sjuksköterska. Han berättar om, när och hur VUB-teamet kopplas in.Lokal: Medeltidssalen, Folkets Hus, Kiliansgatan 13, Lund OBS annan lokal !Torsdag den 15 november 2018 kl. 18.00-20.00 Sexualitet, känslor och bemötandeAnna Hart, sexolog, LSS-personal och workshopledare berättar och svarar på frågor kring sexualitet, känslor och bemötande. Anna berättar om PLISSIT-modellen som kan användas i våra uppdrag. Hon kan även svara på frågor om brukare som blir utsatta för sexuella övergrepp och / eller som utsätter andra.  Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, Kiliansgatan 9, LUND (Dörrkod 6218) Torsdag den 6 december 2018 kl 18.00-20.00ErfarenhetsutbyteVi närmar oss årsskiftet och det är dags att förbereda årsräkningarna. Vi tar upp och hjälps åt att reda ut besvärliga frågor kring det.

Vårt program hösten 2017

Torsdag den 7 september 2017 kl. 18.00-19.30

Demenssjukdomar

Krister Westerlund, ordförande i förbundet Alzheimer, kommer och berättar om medicinska, sociala och ekonomiska aspekter för personer med Alzheimer och andra svåra demenssjukdomar.

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, Kiliansgatan 9, LUND

 

Torsdag den 5 oktober 2017 kl. 18.00-19.30

Ny e-tjänst

Överförmyndarenheten i Lund kommer i höst att införa en e-tjänst för rapportering. Successivt kommer vi att kunna göra våra redovisningar helt elektroniskt via nätet.

Vi får en presentation av hur det hela fungerar.

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, Kiliansgatan 9, LUND

 

Torsdag den 2 november 2017 kl. 18.00-19.30

Kvarbo

Sofia Larsson och Ann-Charlotte Dahlqvist från Socialförvaltningen informerar om hur man inom kommunen arbetar för att trygga ett fortsatt boende för dem som riskerar att bli uppsagda från sin hyres- eller bostadsrätt.

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, Kiliansgatan 9, LUND

 

Lördag den 25 november 2017, 13-15 (Obs dag och tid)

Firar vi den internationella frivilligdagen på Stadshallen i Lund!

Program

13.00 Kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren öppnar dagen

13.15 Jenny Öhgren, Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare:

FRIVILLIGARBETE I STAT OCH KOMMUN

"Gnistregn eller sotdöd –när eldsjälar möter byråkrater "

13.45 Representanter för ideella föreningar presenterar sig

14.15 Besök vid informationsbord, tala med föreningsrepresentanter, fika

15.00 Evenemanget avslutas

 

Torsdag den 30 november 2017 kl 18.00-19.30

Våld i nära relationer

Agneta Idbohrn, som tidigare jobbat på Kriscentrum och framtill nyligen varit ordförande för Kvinnojouren i Lund, talar om våldsutsatta kvinnor.

Birgitta Larsson, som jobbat i många år inom Kriminalvården, talar vid samma tillfälle om våldsutövande män.

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, Kiliansgatan 9, LUND

 


 

Vårt program våren 2017

 

Torsdag den 26 januari 2017 kl. 18.00-19.30

Frågor & Svar

Vi hjälps åt att finna lösningar på kluriga frågor kring våra uppdrag. Du får gärna fundera på vad du vill fråga om i förväg. Försök att vara så generell som möjligt!

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, 3:e vån. Kiliansgatan 9, LUND

Dörrkod: 6218

 

Torsdag den 23 februari 2017 kl. 18.00-19.30

Samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Vi får besök av Kristina Svensson FK och Marie-Louise Lindblad AF, som berättar om hur de samarbetar.

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, 3:e vån. Kiliansgatan 9, LUND

Dörrkod: 6218

 

Torsdag den 30 mars 2017 kl 18.00-19.30

Bemötande av huvudmän med psykiatriska diagnoser

Vår medlem Kristina Nelson kommer då och ger perspektiv på bemötande av huvudmän med psykiatrisk diagnos. Hon förmedlar lite kunskap hur samhället är strukturerat i hanteringen av dessa patienter. Men... framförallt vill hon ha en diskussion om och själv bidra till erfarenhetsutbyte omkring dessa frågor.

Hon är socionom som arbetat inom många olika sociala områden och på skiftande nivåer. Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, 3:e vån. Kiliansgatan 9, LUND

Dörrkod: 6218

 

Torsdag den 20 april 2017 kl. 18.00-20.00

Kvarbo

Vi får information av Sofia Larson på Socialförvaltningen om vad Kvarbo innebär och hur man arbetar för att finna lösningar när någon hotas av vräkning.

Årsmöte

Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut före mötet.

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, 3:e vån. Kiliansgatan 9, LUND

Dörrkod: 6218

 

Onsdag den 31 maj 2017 kl. 13.00-17.00 OBS TID & VECKODAG!

Fontänhuset i Malmö

Vi besöker det omtalade Fontänhuset i Malmö och får en rundvandring och presentation av verksamheten. Mer information kommer om hur vi tar oss dit.

Varmt välkomna! / Styrelsen

 

 

Vårt program hösten 2016

Vid föreningens årsmöte den 28 april 2016 fattade vi beslutet att Lunds Godmansförening ska utvidga sin verksamhet till att välkomna personer som utför alla typer av lagreglerade frivilliguppdrag. Detta helt i linje med de krav Riksförbundet ställer på de lokalföreningar, som önskar kvarstå som fullvärdiga medlemmar i Rfs. Därmed ändrade föreningen också namn till Lunds frivilliga samhällsarbetare.

I höstens program har vi därför satt fokus på de nya områdena. Vi tror att det kan vara av allmänt intresse för alla som vill jobba med socialt frivilligarbete att ha kunskap om de uppdrag som finns inom det lagstadgade området och som dessutom arvoderas på väldigt många olika sätt.

 

Torsdag den 22 september 2016 kl. 18.00-19.30

Personal från Socialförvaltningen informerar om situationen för ensamkommande flykting- barn/ungdomar i Lund.

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, 3:e vån. Kiliansgatan 9, LUND

Dörrkod: 6218

 

Torsdag den 20 oktober 2016 kl. 18.00-19.30

POM-teamet (Psykos och missbruksteamet) kommer och informerar om sin verksamhet.

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, 3:e vån. Kiliansgatan 9, LUND

Dörrkod: 6218

 

Torsdag den 17 november 2016 kl 18.00-19.30

En representant för Patientnämnden besöker oss för att informera om nämndens uppgifter och ansvarsområden samt om de lagstadgade frivilligarbetare de använder sig av inom vården.

Samma dag kommer även Kerstin Svedberg från Socialförvaltningen och berättar om

Frivilliguppdrag som kontaktperson.

OBS!

Lokal: Stensalen, Folkets Hus, LUND

 

 

Torsdag den 1 december 2016 kl. 18.00-20.00

Kriminalvården/Frivården kommer och berättar om sin omfattande sociala och utbildande verksamhet där bland andra deras frivilligarbetare ingår (övervakare, häktesbesökare, kontaktpersoner mm.)

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, 3:e vån. Kiliansgatan 9, LUND

Dörrkod: 6218

 

Varmt välkomna! / Styrelsen

 

 

Vårt program våren 2016

 

Torsdag den 21 januari 2016 kl. 18.00-19.30

Britt-Marie Andersson från Räddningstjänst Syd informerar om hur vi bäst kan hjälpa våra huvudmän att skydda sig mot brand.

Information om den ansvarsförsäkring vi har som medlemmar i RFS. Vilka villkor gäller och hur har den hittills kommit till användning.

Diskussion om aktuella frågor som vi kanske går och bär på nu när det är dags för årsrapportering.

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, 3:e vån. Kiliansgatan 9, LUND

 

Torsdag den 18 februari 2016 kl. 18.00-19.30

Carina Persson, enhetschef på flyktingenheten, besöker oss och informerar om ensamkommande flyktingbarn och flyktingsituationen i Lund.

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, 3:e vån. Kiliansgatan 9, LUND

 

Torsdag den 17 mars 2016 kl 18.00-19.30

Även Socialförvaltningen anlitar frivilliga samhällsarbetare. Kerstin Svedberg kommer och informerar om vad det innebär att vara kontaktperson/kontaktfamilj på uppdrag av Socialförvaltningen. 

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, 3:e vån. Kiliansgatan 9, LUND

 

Torsdag den 28 april 2016 kl. 18.00-20.00

Diskussion mellan oss medlemmar kring olika angelägna frågor vi vill belysa och diskutera.

ÅRSMÖTE 2016. Underlag skickas ut separat.

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, 3:e vån. Kiliansgatan 9, LUND

Protokoll från årsmötet kan du läsa här!

 

Torsdag den 26 maj 2016 cirka kl. 14.00-1700

Studiebesök på Habo Gård i Lomma. Den ägs av Lunds kommun och förvaltas av en stiftelse. Stiftelsens ändamål är att gården ska tillhandahålla lokaler och anläggningar och att främja rekreation och friluftsliv för personer med funktionsnedsättningar.

De som önskar kan utöver en guidad rundvandring få göra en fantastisk tur på flotte längs Höje å. Turen kostar 75:- och bekostas av den enskilde medlemmen.

Föreningen bjuder på landgång och fika. Närmare information kommer längre fram.

 

 

Program hösten 2015

 

Torsdag den 10 september 2015 kl. 18.00-19.30

Överförmyndarnämnden kommer på besök för att träffa oss medlemmar och svara på våra frågor.

Lokal: Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, 3:e vån.

Kiliansgatan 9, LUND

 

Torsdag den 15 oktober 2015 kl. 18.00-19.30

Vi kommer först att få information av kommunens dödsbohandläggare, Martin Karlsson.

Därefter får vi träffa Staffan Lundström, som berättar om hur det är att vara multihandikappad.

Lokal: Wieselgrenska huset.

OBS: MÖTET SKER DENNA GÅNG PÅ 4:e VÅNINGEN!

Kiliansgatan 9, LUND

 

Torsdag den 5 november 2015 kl 17.00-18.30 (OBS TIDEN)

Vi får besök av Linda Fröström från RFS. Hon är ombudsman för godmansområdet och kommer att föreläsa om projektet ROLLKOLL.

Sedan hösten 2013 har Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare jobbat med projektet Rollkoll, som går ut på att förtydliga rollfördelningen kring gode män/förvaltare och andra aktörer kring huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar.

Fram tills idag har projektet tagit fram två informationsmaterial. Materialen går att läsa och ladda ner på http://rfs.se/bestall-rollkoll

Mötet kommer att ske gemensamt med andra lokalföreningar i Skåne och Halland.

Lokal: Folkets Hus, Medeltidssalen

Ingång genom huvudentrén till Lunds Stadsteaters, därefter direkt till vänster

Kiliansgatan 13, LUND

 

Torsdag den 26 november 2015 kl. 14.00-16.00

Vi besöker Träffpunkt Papegojlyckan och får information av Katarina Hammar om verksamheten vid träffpunkterna i Lund över en kopp fika.

Lokal:Papegojlyckans Träffpunkt, Falkvägen 14, Lund

 

Torsdag den 10 december 2015 kl. 14.00-1600

Studiebesök på "Framtiden", ett arbetskollektiv för funktionshindrade i Helsingborg, som blivit mycket omtalat och framgångsrikt.

Föreningen arrangerar gemensam transport. Närmare information om tid och mötesplats meddelas senare.

 

 

Program våren 2015

 

Torsdag den 15 januari 2015 kl. 14.00-15.30 (OBS TIDEN)

 

Eftergymnasial kulturutbildning för funktionshindrade på

Kulturcentrum Skåne.

Vi får information om verksamheten och bjuds på ett kulturprogram av eleverna. Vi bjuds även på kaffe och kaka i deras café.

Adressen är: Kolonivägen 8 på Gunnesbo. Det är en tvärgata till Nöbbelövsvägen.

Den vägen startar vid lilla rondellen intill nya COOP-Forum och går mot Gunnesbo. Man svänger höger på Nöbbelövsvägen vid "Studentlitteratur AB".

Kultrucentrum ligger alldeles innanför.

Se kartbild på hemsidan: www.kulturcentrumskane.com

Har du problem att hitta kan du ringa till Kulturcentrat 046-320887 eller Gösta: 0702-838504.

 

Ny möteslokal i fortsättningen

Överförmyndaren kommer att lämna Ekska huset och därför kommer våra medlemsmöten i fortsättningen ske i nya lokaler. Den nya adressen är:

 

Wieselgrenska huset

ABF:s samlingsrum, 3:e våningen

Kiliansgatan 9, LUND

 

Torsdag den 12 februari 2015 kl. 18.00-19.30

Medlemsmöte på temat ”Erfarenhetsutbyte mellan medlemmar i mindre grupper”

Lokal: Wieselgrenska huset (se ovan).

 

Torsdag den 19 mars 2015 kl. 18.00-19.30

Samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen – hur ser den ut och hur fungerar den?

Kristina Svensson från FK och en representant för Af berättar och svarar på frågor

Lokal: Wieselgrenska huset (se ovan).

 

Torsdag den 23 april 2015 kl. 18.00-19.00

Godmans- och förvaltarjuridik av och med juristen Dick Svensson.

Lokal: Wieselgrenska huset (se ovan).

 

SAMMA KVÄLL HÅLLER VI ÄVEN ÅRSMÖTE kl. 19.00-19.30

 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Här finns alla handlingar till årsmötet:

Protokoll årsmöte 2015

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2014

Ekonomisk berättelse 2014

Verksamhetsplan 2015

 

Torsdag den 21 maj 2015 kl. 15.00 OBS TIDEN

Våravslutning med studiebesöket på Arbetscentrat "Uggletorpet" har tyvärr fått ställas in eftersom Uggletorpet har lagts ner.

Vi har istället blivit inbjudna till Ugglehemmet i Lund i korsningen Råbygatan och Södra Esplanaden (in på gården).

Kyrkans/diakonins socialkurator Nada Perlenberg berättar om kyrkans sociala verksamhet och visar runt.

Vi bjuder på landgång och kaffe. 

P-platser finns i Dammgårdens P-hus alldeles intill.

 

 

Program hösten 2014

 

Torsdag den 25 september 2014 kl. 18.00 - 19.30

Psykiatri och missbruk

Vi får besök av Socialförvaltningens enhet för Vuxenstöd och socialpsykiatri. Gunnar Norberg svarar på frågor om missbruk och Eva-Sofie Hansson om socialpsykiatri.

Lokal: Överförmyndaren, Ekska huset, Sankt Petri

Kyrkogata 4, Lund (ingång från baksidan av huset)

 

Torsdag den 23 oktober 2014 kl. 18.00 - 19.30

Om Budget och skuldrådgivning i Lunds kommun.

Camilla Qvennerberg och Marie Magnusson svarar på våra frågor. Fundera redan nu på vad du vill fråga om. Mejla dina frågor till oss i styrelsen innan mötet, så att Camilla och Marie hinner att förbereda sig!

Lokal: Överförmyndaren, Ekska huset, Sankt Petri

Kyrkogata 4, Lund (ingång från baksidan av huset)

 

Torsdag den 20 november 2014 kl. 18.00 - 19.30

Denna träff tänker vi helt ägna åt alla frågor som vi själva går och bär på. Mejla dina frågor till oss i styrelsen så kan vi finna en struktur på mötet och försöka få så många frågor som möjligt besvarade.

Lokal: Överförmyndaren, Ekska huset, Sankt Petri

Kyrkogata 4, Lund (ingång från baksidan av huset)

 

Torsdag den 4 december 2014 kl. 18.00 - 19.30

Höstens sista möte förlägger vi till SiS ungdomshem i Råby, där vi får en presentation av verksamheten. Styrelsen bjuder på fika.

Såhär beskriver man själv sin verksamhet:

Råby är ett särskilt ungdomshem med resurser att ta emot ungdomar placerade enligt LVU  (lagen om vård av unga), LSU (lagen om sluten ungdomsvård) och SoL (socialtjänstlagen).

Råby har sex avdelningar med totalt 45 platser för pojkar och flickor mellan 13 och 20 år. Till varje avdelning finns resurser för utbildning, med lärare i både teoretiska och praktiska ämnen.

Målet är att alla ungdomar som vårdats på Råby skall få positiva färdigheter med sig, som ska vara till hjälp i resten av livet.

Vägbeskrivning kommer senare.

Som vanligt ses vi kl 18.00 och avslutar mötena 19.30.

 

Program våren 2014

 

Torsdagen den 6 februari 2014 kl. 18.00 - 19.30

Lokal: Överförmyndaren, Ekska huset, Sankt Petri

Kyrkogata 4, Lund (ingång från baksidan av huset)

 

Information om ekonomiskt bistånd i Lunds kommun.

Johan Määttä från SocialförvaltingenTorsdagen den 13 mars kl. 18.00 - 19.30

Lokal: Överförmyndaren, Ekska huset, Sankt Petri

Kyrkogata 4, Lund (ingång från baksidan av huset)

 

Erfarenhetsutbyte mellan oss företrädare. Ingen föredragshållare utan vi diskuterar de problem som vi själva för tillfället brottas med och försöker gemensamt hitta lösningar på dem.

 

 

Torsdagen den 24 april kl. 18.00 - 19.30

Lokal: Överförmyndaren, Ekska huset, Sankt Petri

Kyrkogata 4, Lund (ingång från baksidan av huset)

 

Vi får besök från en enhetschef på Hemtjänsten.

 

SAMMA KVÄLL kl. 19.30 - 20.00

ÅRSMÖTE

 

 

Torsdagen den 22 maj kl. 18.00 - 19.30

Värpinge Arbetscentral

 

Vi avslutar vårens program med ett besök på Värpinge Arbetscentral. Förhoppningsvis kan vi avnjuta landgång, öl eller vatten ute i det fria.

 

 

Inför varje arrangemang kommer en påminnelse till er som har anmält mailadress! Du anmäler dig enkelt till vänster på denna sida!


För er andra ber vi er spara programmet för egen hågkomst.

 

Vid samtliga arrangemang kommer att ges utrymme för frågor och diskussion kring de aktuella temana.